Tijdschrift voor Verkondiging

Exegese- en preektijdschrift

Content image

Beschrijving

Tijdschrift voor Verkondiging is een exegese- en preektijdschrift en verschijnt zes keer per jaar. Voor iedere zon- en/of feestdag geeft het een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium. De auteurs stammen uit de brede oecumene.

Vindplaats

Vanaf 2009 zijn de nummers van Tijdschrift voor Verkondiging online beschikbaar.

Website