Marturia

Een e-magazine van het Evangelisch College over de betekenis van de Vroege Kerk voor vandaag

Content image

Beschrijving

In het algemeen biedt Marturia een platform om te getuigen van het christendom van de eerste eeuwen, tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Meer specifiek wil Marturia een brugfunctie vervullen tussen academie en geloofsgemeenschap en zo een bijdrage leveren aan de bevordering van een verantwoord historisch bewustzijn van de hedendaagse kerk.

Vindplaats

Alle nummers van Marturia staan online. Zie website.

Website