Kontekstueel

tijdschrift voor gereformeerd belijden nú

Content image

Beschrijving

Kontekstueel wil een brug slaan tussen de gereformeerde traditie en de vragen van deze tijd. Het wil opiniërend werken op het gebied van kerk en theologie, voor theologen en voor geïnteresseerde gemeenteleden.

Vindplaats

De artikelen van Kontekstueel zijn, een half jaar na verschijnen, online toegankelijk. Zie website. Kontekstueel is beschikbaar in de volgende bibliotheken:

  • Koninklijke Bibliotheek (alle jrg)
  • Vrije Universiteit (jrg 1-19, 22-30)
  • Universiteit Utrecht (jrg 1-27)
  • TU Kampen (alle jrg)
  • TU Apeldoorn (alle jrg)
  • PThU Amsterdam (jrg 31...)
  • PThU Groningen (jrg 21...)

Website