Soteria

Tijdschrift voor evangelische theologische bezinning

Content image

Beschrijving

Soteria verscheen van 1984 t/m 2018. Soteria is in oktober 2018 gefuseerd met GEESTkracht in het nieuwe tijdschrift INSPIRARE

Vindplaats

Losse nummers van Soteria zijn te bestellen via een email aan de uitgever. Soteria is aanwezig in de volgende bibliotheken:

  • Koninklijke Bibliotheek (alle jrg.)
  • Universiteit Utrecht (alle jrg.)
  • TU Kampen (jrg. 1.2, 2-35)
  • TU Apeldoorn (jrg. 4-35)
  • Universiteit Leiden (jrg. 19-30)
  • Vrije Universiteit (jrg. 3.1,6-35)
  • Universiteit Groningen (jrg. 4.3-8.3, 32-35)
  • PThU Groningen (jrg 4.3; 8.3; 32-35.2)

Uitgeverij

Merweboek uitgeverij, Sliedrecht.

Website