Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Wij registreren geen persoonsgegevens.

Zoekacties

Het zoeksysteem registreert alle zoekacties. Met behulp van deze gegevens kan de werking van het zoeksysteem worden verbeterd. Bij de registratie van zoekacties worden geen IP-adressen opgeslagen. Zoekacties zijn daardoor nooit tot personen te herleiden.

Cookies

Voor de beveiliging van onze software en van de gegevens in de database, wordt gebruik gemaakt van cookies.

IP-adressen

Voor de analyse van fouten in het systeem worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen. Na het oplossen van de problemen worden de registraties, inclusief IP-adressen, verwijderd.

Google analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Zie het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.