Christelijke Hogeschool Ede

De CHE is een christelijke leer- en werkgemeenschap waar medewerkers en studenten vorm geven aan hoogwaardig en innovatief hoger beroepsonderwijs

Content image

In deze community is de student, de lerende, het middelpunt. Hij wordt gevormd, toegerust en opgeleid tot een startende professional, zich bewust van z’n maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. De CHE is geen doorsnee hogeschool. Wat ons anders maakt? Dat je hier geen nummer bent bijvoorbeeld. En dat docenten betrokken zijn. Maar het echte verschil zit in wat ons drijft en waar we voor staan.

We stellen levensbeschouwelijke thema’s, morele dilemma’s en zingevingsvragen open, eerlijk, maar vooral integer aan de orde. We doen dat met respect voor elkaar en accepteren dat er onderlinge verschillen zijn. Docenten zijn christen en belichten onderwerpen vanuit een christelijke visie. Onze werkveldrelaties waarderen de meerwaarde van professionals die handelen vanuit hun identiteit en omgaan met zingevingsvragen.

Website: