Hogeschool Viaa

Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool. Wij geloven dat uit verbondenheid en samenwerking het beste klimaat ontstaat voor ontwikkeling.

Content image

Hogeschool Viaa is een kleinschalige hogeschool en dat zorgt voor een persoonlijke benadering van de student, de medewerker en de belangstellende. Bij de opleidingen van Hogeschool Viaa staat ‘werken met mensen’ centraal. We leiden op voor beroepen in het onderwijs, de zorg, het sociaal en kerkelijk werk. Hogeschool Viaa biedt de volgende opleidingen aan: Pabo, Verpleegkunde, Social Work, Theologie en Godsdienstleraar en daarnaast een aantal masters.

Naast opleiden houdt Hogeschool Viaa zich ook bezig met onderzoek binnen de vakgebieden onderwijs, zorg, social work en theologie. Dit onderzoek wordt gedaan door de lectoraten Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, Lectoraat Zorg en Zingeving en Lectoraat Goede onderwijspraktijken.

Op Hogeschool Viaa willen we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen leven. Jezus’ liefde is voor ons een voorbeeld. We willen leven in navolging van Hem. Onze slogan is dan ook: ‘Als je gelooft in je werk!’

Website: