Theologische Universiteit Kampen

De Theologische Universiteit Kampen verbindt Bijbel en leven.

Content image

De Theologische Universiteit is opgericht om predikanten op te leiden voor de kerken. De opleiding van predikanten en theologen die zich in dienst willen stellen van de verkondiging van het Evangelie vormt de belangrijkste kerntaak van de universiteit. In de afgelopen decennia heeft deze functie zich verbreed tot een opleiding waarin theologie wordt beoefend in interactie met andere academische disciplines en maatschappelijke praktijken. De universiteit wil studenten en wetenschappers opleiden die geestelijk en cognitief zijn toegerust om te werken in een complex arbeidsveld, en die in staat zijn om vanuit hun expertise een betekenisvolle bijdrage te leveren aan actuele uitdagingen op het gebied van geloof, kerk en samenleving. Daarnaast leveren onderzoekers een kwalitatief hoogwaardige bijdrage aan het wetenschappelijke discours op hun vakgebied. De resultaten van het onderzoek zijn toegankelijk voor een breed publiek van wetenschappers, professionals, kerkleden en belangstellenden.

Website: