Centrum voor Bijbelonderzoek

Het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) is een non-profit organisatie die gelovigen helpt om zich in de Bijbel te verdiepen

Content image

Om haar missie te verwezenlijken geeft het CvB de volgende publicaties uit:

1. De StudieBijbel Bijbelcommentaren in boekvorm: een 29-delige boekenserie (12 delen OT en 17 delen NT) met vers-voor-vers verklaringen, grondtalen en een veelheid aan vertalingen, artikelen en woordstudies.
2. De StudieBijbel Bijbelcommentaren in app-vorm: een app waarin de inhoud van alle 29 boekdelen is geïntegreerd in één applicatie die (ook zonder internetverbinding) te gebruiken is op computer of mobiel. Kijk hier voor inhoud én gratis registratie.
3. De BibliaDeEstudio app: de Spaanstalige versie van de StudieBijbel in app-vorm, die gratis wordt aangeboden om zoveel mogelijk Spaanstalige gelovigen en voorgangers (vooral in Latijns-Amerika) te ondersteunen.
4. Het StudieBijbel Magazine: een kwartaalblad voor de geïnteresseerde bijbellezer.

Website: