Over ons

Welkom!

Deze website biedt de mogelijkheid om te zoeken naar artikelen in Nederlandstalige theologische tijdschriften.

Zoekfunctionaliteit

Er kan worden gezocht op bibliografische gegevens van artikelen (titel, auteur, tijdschrift, jaar). De gegevens zijn daarnaast verrijkt met een aantal registers. Daardoor kan er ook worden gezocht naar artikelen op sleutelwoorden, categorieën, bijbelboeken en bijbelpassages.
Om de toegankelijkheid van artikelen te vergroten, werkt het zoeksysteem met synoniemen, verwante termen en spellingsvarianten.

Wanneer de inhoud van een artikel online beschikbaar is gesteld door de uitgever, wordt bij de zoekresultaten een link weergegeven naar de locatie van het betreffende artikel. Dat geldt ook voor artikelen die achter een betaalmuur beschikbaar zijn.

Zie voor een uitvoerige beschrijving van de zoekfunctionaliteit de Helppagina.

Inhoud database

De Index voor Nederlandse Theologische Tijdschriften biedt op dit moment 37447 artikelen uit 27 tijdschriften. Zie de pagina Tijdschriften voor een overzicht van de geïndexeerde tijdschriften.

Met een team van vrijwilligers wordt er gewerkt aan het up-to-date houden van de index en het vergroten van de omvang van de database door het toevoegen van meer tijdschriften en artikelen. Daarnaast wordt gewerkt aan het vergroten van de vindbaarheid van de reeds geïndexeerde artikelen door het toevoegen van sleutelwoorden en bijbehorende synoniemen.

Ook vrijwilliger worden? Neem dan contact met ons op via het Contactformulier.

Ondersteun ons

Deze website is voor iedereen kosteloos te gebruiken. Hiermee willen we theologen, predikanten, studenten en andere onderzoekers faciliteren met een geavanceerde zoekfunctie voor Nederlandstalige theologische artikelen.

Wil je de verdere doorontwikkeling van deze website mogelijk maken? Steun ons dan met een jaarlijkse éénmalige bijdrage. Ga hiervoor naar de pagina Ondersteun ons.

Voor meer informatie over vrijwilliger worden, financiële ondersteuning of partner worden, zie de informatiepagina op de website van het Evangelisch College.

Evangelisch College

De Index voor Nederlandse theologische tijdschriften is een initiatief van het Evangelisch College.

Zie voor meer informatie www.evangelisch-college.nl.