Tijdschrift Psyche & Geloof toegevoegd

22-08-2022

Tijdschrift toegevoegd over raakvlakken tussen geloof en psychologie, psychiatrie en psychotherapie.

Content image

De bibliografische gegevens van de artikelen van alle 33 jaargangen zijn opgenomen in onze database. Artikelen ouder dan 5 jaar zijn online te raadplegen. In de komende tijd zal worden gewerkt aan het indexeren op categorie en sleutelwoorden.

Zie voor meer informatie de pagina over Psyche & Geloof

Website: