Tijdschrift Sophie toegevoegd

16-08-2022

Christelijk-filosofisch tijdschrift toegevoegd

Content image

Sophie richt zich op de christelijk-filosofische doordenking van de belangrijke vragen van onze tijd. In onze database zijn de jaargangen 2017 t/m 2022 opgenomen.

In de komende tijd zal worden gewerkt aan het indexeren op categorie en sleutelwoorden.

Zie voor meer informatie de pagina over Sophie

Website: