Tijdschrift voor Verkondiging toegevoegd

03-05-2022

Exegese- en preektijdschrift toegevoegd

Content image

Tijdschrift voor Verkondiging geeft voor iedere zon- en/of feestdag een exegetische inleiding op de schriftlezingen volgens het Romeins Lectionarium. Aansluitend volgt telkens een preekvoorbeeld. In onze database zijn de jaargangen 2016 t/m 2022 opgenomen. De artikelen zijn geïndexeerd op sleutelwoord, bijbelboek en bijbellocatie. Alle preekschetsen zijn online beschikbaar.

In de komen tijd worden overige jaargangen toegevoegd en geïndexeerd.

Zie voor meer informatie de pagina over Tijdschrift voor Verkondiging.

Website: