Tijdschrift Praktische Theologie toegevoegd

07-02-2022

Tijdschrift toegevoegd met artikelen over pastorale wetenschappen

Content image

Artikelen uit de jaargangen 22 t/m 35 uit het tijdschrift Praktische Theologie zijn toegevoegd. Een beperkt deel van de artikelen is online beschikbaar. In de komende tijd wordt gewerkt aan het toevoegen van indexen op categorie, sleutelwoord, Bijbelboek en bijbellocatie.

Zie voor meer informatie de pagina over Praktische Theologie.