Tijdschrift Kerk en theologie toegevoegd

06-11-2021

Tijdschrift toegevoegd met artikelen uit het gehele veld van de theologie: van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en gemeenteopbouw

Content image

De artikelen uit de periode van 2009 t/m 2021 uit Kerk en theologie zijn in de database opgenomen. Voor een deel zijn de artikelen online beschikbaar, zie website.
In de komende tijd wordt gewerkt aan het toevoegen van indexen op categorie, sleutelwoord, Bijbelboek en bijbellocatie.

Zie voor meer informatie de pagina over Kerk en theologie.

Website: