Tijdschrift Verbonden toegevoegd

31-12-2021

Tijdschrift toegevoegd voor bezinning op de relatie van kerk en Israël

Content image

Verbonden is de opvolger van het tijdschrift Vrede over Israël en wordt uitgegeven door het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Er zijn 227 artikelen toegevoegd. Alle artikelen hebben een link naar de online inhoud.

In de komende tijd wordt gewerkt aan het toevoegen van indexen op categorie, sleutelwoord, Bijbelboek en bijbellocatie.

Zie voor meer informatie de pagina van Verbonden.

Website: