Tijdschrift Vrede over Israël toegevoegd

31-12-2021

Tijdschrift toegevoegd voor bezinning op de relatie van kerk en Israël

Content image

Vrede over Israël wordt uitgegeven door het deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Christelijk Gereformeerde Kerken.

Er zijn 1332 artikelen toegevoegd. Een derde daarvan heeft een link naar de online inhoud van het artikel.

In de komende tijd wordt gewerkt aan het toevoegen van indexen op categorie, sleutelwoord, Bijbelboek en bijbellocatie.

Zie voor meer informatie de pagina van Vrede over Israël.

Website: