Inleiding

In het platform Theologische tijdschriften kunt u zoeken in de titels van artikelen. Er zijn daarnaast diverse metagegevens beschikbaar om een zoekopdracht mee uit te breiden. Sommige zoekresultaten bevatten een link naar de volledige tekst van het artikel; die tekst staat op de internetpagina van het tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd is.

De zoekfunctionaliteit wordt uitgelegd in de volgende secties:

Eenvoudig Zoeken

Behalve op titel zoekt het systeem hier automatisch ook op auteur, tijdschriftnaam, sleutelwoord, categorie of bijbelboek. U kunt in dit zoekveld letters, cijfers en spaties intypen, desgewenst in combinatie met wildcards. Hoofd- of kleine letters maakt geen verschil.
Om een specifieke zinsnede te vinden (een zogenaamde frase) gebruikt u apostroffen: ' kerk van god '.
En ook in een frase kunt u de wildcards gebruiken: ' pra&tische bijbe*  '.
Het systeem zoekt ook op synoniemen. Wanneer bijvoorbeeld avondmaal is ingevoerd, krijgt u ook titels te zien waarin Eucharistie of Communie voorkomt. Spellingsvarianten worden ook meegenomen: matteus als zoekopdracht geeft ook titels waarin Mattheus of Mattheüs staat. Ook zoekt het systeem op verwante termen, bijvoorbeeld Christologie en Christologisch.

Meerdere zoekwoorden

Als er geen artikel is waarin alle opgegeven zoekwoorden voorkomen, onderzoekt het systeem alle combinaties met één zoekwoord minder. Geeft avondmaal tucht gereformeerd geen resultaat, dan onderzoekt het systeem de volgende combinaties: avondmaal tucht, avondmaal gereformeerd, tucht gereformeerd. In dit voorbeeld geeft avondmaal gereformeerd wél resultaten. Omdat het systeem ook op de synoniemen Eucharistie en Communie gezocht heeft, worden de aangepaste zoekwoorden bovenaan de zoekresultaten getoond, in dit voorbeeld als volgt: avondmaal ( Eucharistie Communie) tucht gereformeerd.

Spellingsvarianten, zoals in het geval van Mattheus worden niet getoond.

Naar begin

Geavanceerd Zoeken

Zoekregels

In Geavanceerd Zoeken wordt met behulp van één of meerdere zoekregels een zoekopdracht samengesteld. Een zoekregel bestaat uit:

 • Zoekoperator (EN, OF, EN NIET). Ontbreekt op de eerste regel.
 • Zoeksleutel. Er kan worden gezocht op de bibliografische gegevens titel, auteur, tijdschrift en jaar. En op de indexen sleutelwoord, categorie, bijbelboek en bijbellocatie.
 • Zoekrelatie. Geeft relatie aan tussen Zoeksleutel en Zoekwaarde.
 • Zoekwaarde. Waarde waarop gezocht wordt.

Hieronder een voorbeeld van een zoekopdracht met drie zoekregels.

zoekregels

Met behulp van de knoppen + en – kan een zoekregel worden toegevoegd of verwijderd.

De zoekactie wordt gestart door op de knop Zoeken te klikken.

Zoeken op titel

U kunt in dit zoekveld letters, cijfers en spaties intypen, desgewenst in combinatie met wildcards. Hoofd- of kleine letters maakt geen verschil. Om een specifieke zinsnede te vinden (een zogenaamde frase) gebruikt u apostroffen: ' kerk van god '. En ook in een frase kunt u de wildcards gebruiken: ' pra&tische bijbe*  '.

Evenals in Eenvoudig Zoeken kan men bij Titel meerdere woorden intypen. Zijn er geen titels waarin al die woorden voorkomen dan meldt het systeem in Geavanceerd Zoeken echter dat er geen resultaten zijn.

Zoeken op auteur

Het veld Auteur accepteert alleen alfabetische tekens. Er kan gezocht worden met wildcards en met meerdere zoekwoorden tegelijk. De volgorde is niet belangrijk. Zoekresultaten moeten alle ingetypte woorden bevatten.

Zoeken op Ben Smit levert artikelen op met als auteur:

Dubbink, Joep; Smit, Peter-Ben; Spronk, Klaas
Karin Neutel; Peter-Ben Smit
Smit, Peter-Ben

Naar begin

Alleen online beschikbare artikelen zoeken

Met behulp van een vinkje kan worden aangegeven dat alleen gezocht moet worden op artikelen waarvan de inhoud online beschikbaar is.

Naar begin

Zoeken met wildcards

Er zijn twee tekens die als wildcard gebruikt kunnen worden: het sterretje of asterisk: * en het en-teken of ampersand: &.
De asterisk vervangt nul, één of meer karakters. Wanneer u intypt: engel* krijgt u resultaten met Engeland, Engels, etc. Typt u in: sim*on, dan krijgt u niet alleen resultaten met Simson en Simeon, maar ook met Simon en met Simpson (een auteur). Met *zonde zoekt het systeem behalve naar zonde ook naar erfzonde, hoofdzonde en gezonde.
De ampersand vervangt precies één karakter. Wanneer u intypt produ&tie krijgt u resultaten met zowel productie als met produktie.
Een wildcard mag op elke postie worden ingezet, aan het begin en het einde van een woord of ergens tussenin.

Naar begin

Zoekresultaten

De zoekresultaten bestaan uit drie delen:
 • Aantal zoekresultaten en sorteervolgorde
 • Zoekresultaten per artikel
 • Navigatiebalk

Aantal zoekresultaten en sorteervolgorde

Als eerste wordt het totaal aantal zoekresultaten vermeld. Vervolgens het aantal zoekresultaten per pagina. Door middel van een dropdown lijst kan het aantal zoekresultaten per pagina worden ingesteld. De sorteervolgorde staat standaard ingesteld op Jaar aflopend waardoor het jongste artikel als eerste wordt getoond. Door middel van een dropdown lijst kan een andere sorteervolgorde worden gekozen.

Zoekresultaten per artikel

Per artikelen worden de gegevens getoond in een wit vlak, zoals hieronder is weergegeven.

zoekresultaat

 • Logo. Door op het logo te klikken wordt een pagina getoond met informatie over het tijdschrift. Waaronder de vindplaatsen van de papieren versie van het tijdschrift, de uitgeverij, etc.
 • Feedback. Feedback op zoekresultaten wordt bijzonder op prijs gesteld! U helpt daarmee de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.
  Door op het Feedback-icoon te klikken kan een opmerking of een suggestie worden verstuurd over het betreffende artikel. De opmerking heeft betrekking op de getoonde gegevens, bijvoorbeeld een typefout in de titel of het ontbreken van een sleutelwoord of bijbelocatie, of een niet werkende link naar de inhoud van een artikel.
  Feedback is niet bedoeld om commentaar te leveren op de inhoud van het artikel of voor algemene opmerkingen over de website. Die laatste zijn welkom en kunnen via het Contactformulier worden doorgegeven.
 • Export. Door op het Export-icoon te klikken worden de gegevens van het artikel exporteerd naar een bestand in RIS-formaat. Een bestand in RIS-formaat kan worden geïmporteerd in referentie management applicaties zoals EndNote, BibDesk, RefWorks en Zotero.
 • Tijdschrift. De details van het betreffende tijdschriftnummer, achtereenvolgens (indien bekend) de naam van het tijdschtrift, jaargang, nummer, jaar, de paginanummers van het artikel.
 • Indexen. Hier wordt weergegeven welke Sleutelwoorden, Categorieën, Bijbelboeken en Bijbellocaties aan het artikel zijn toegekend.

Navigatiebalk

Onderaan de zoekresultaten wordt de navigatiebalk getoond.


navigatie

De navigatiebalk bestaat uit:

 • Getoonde artikelen op de pagina
 • Navigatie-knoppen
 • Hiermee kan een pagina met zoekresultaten worden gekozen.
 • Naar-boven-knop
 • Naar het begin van de pagina.
 • Export-knop
 • Door op de Export-knop te klikken worden de gegevens van alle artikelen van de huidige pagina exporteerd naar een bestand in RIS-formaat.

Naar begin

Zoekactie onthouden

Een zoekactie kan worden onthouden door het webadres als bladwijzer op te slaan in uw browser. Opent u de bladwijzer dan krijgt u dezelfde resultaten te zien (inclusief eventuele wijzigingen) maar ook, als die er zijn, nieuwe artikelen over uw vraag.

Naar begin

Zoekvoorbeelden

Zoekvoorbeeld kinderen en het avondmaal

Stel dat u zoekt naar artikelen over kinderen en het avondmaal. In Eenvoudig Zoeken (de pagina waarop u binnenkomt) typt u dan avondmaal. Nadat u op 'Zoeken' heeft geklikt verschijnen er titels van artikelen. Het zijn er zo'n 200. Om dit aantal zinvol te verkleinen voegt u het woord kinderen toe.
Nu zouden alleen artikelen moeten verschijnen die in de titel beide woorden hebben. De artikelen die met deze zoekopdracht tevoorschijn komen bevatten echter niet allemaal zowel het woord kinderen als het woord avondmaal. Dat komt doordat het systeem in Eenvoudig Zoeken behalve naar de woorden die u zelf heeft ingetypt ook heeft gezocht naar: communie (in de titel), eucharistie (in de titel), en ook naar de sleutelwoorden: Avondmaal, Eucharistie, Kinderen

En dankzij de sleutelwoorden Avondmaal en Kinderen staat het artikel 'Met de gemeente in gesprek over het Avondmaal' dan ook in de resultatenlijst.

In Geavanceerd Zoeken zoekt u niet alleen op woorden in de titel in maar vraagt u ook om het bijpassende sleutelwoord. In Geavanceerd Zoeken zou de zoekopdracht voor kinderen en het avondmaal er zo uit kunnen zien:
(avondmaal OF communie OF eucharistie) EN (kinderen).

navigatie


Synoniemen
In artikelen zijn diverse andere woorden te vinden die op het avondmaal wijzen. Die artikelen kunnen met deze zoekopdracht worden gevonden:
(maaltijd OR tafel) AND (heer OR heeren OR heren OR Christus) AND (kinderen).

navigatie

Naar begin