Inleiding

Het platform Theologische tijdschriften biedt de mogelijkheid te zoeken op artikelen in Nederlandse theologische tijdschriften. Er zijn twee zoekmethoden beschikbaar: eenvoudig zoeken en geavanceerd zoeken. De zoekfunctionaliteit opent met eenvoudig zoeken. U kunt heen en terug schakelen tussen de twee zoekmethoden.

Eenvoudig zoeken

Zoektermen

Deze methode geeft de mogelijkheid een aantal zoektermen in te voeren. Er kan worden gezocht op artikelen waarin elk van de zoektermen voorkomen. Dat kan zijn in de titel, auteur, tijdschriftnaam, sleutelwoord, categorie of bijbelboek.
Veel voorkomende woorden als ‘de’, ‘het’, ‘een’, ‘van’, etc. worden niet gebruikt bij het zoeken.
Het zoeksysteem zoekt ook op synoniemen. Wanneer bijvoorbeeld de zoekterm 'avondmaal' is ingevoerd, zoekt het systeem op synoniemen als 'Eucharistie' en 'Communie'. Daarnaast zoekt het systeem op spellingsvarianten. Wanneer als zoekterm 'Matteus' is ingevoerd, wordt ook gezocht op 'Mattheus' en 'Mattheüs' gezocht. Ook zoekt het systeem op verwante termen, bijvoorbeeld 'Christologie' en 'Christologisch'.

De zoekactie wordt gestart door in het zoekveld de enterknop in de drukken. Of door op de knop Zoeken te klikken.

Zoekstrategie

Als de opgegeven zoektermen geen resultaat opleveren (er zijn geen artikelen die aan het zoekcriterium voldoen), onderzoekt het systeem alle combinaties met één zoekterm minder. Voorbeeld:

Geeft de combinatie van de zoektermen 'eschatologie Israel Barth' geen resultaat, dan onderzoekt het systeem of één van de volgende combinaties resultaat oplevert:
'eschatologie Israel'
'eschatologie Barth'
'Israel Barth'

De combinatie met de meeste resultaten wordt aan de gebruiker gepresenteerd. Geeft geen van de combinaties resultaat, dan herhaalt de procedure zich.

Aangepaste zoektermen

Als resultaat van de zoekactie worden de door het zoeksysteem aangepaste zoektermen getoond. Bijvoorbeeld:
Opgegeven zoektermen 'Avondmaal tucht gereformeerd'
Die combinatie geeft geen resultaat. Het zoeksysteem gaat terug naar 2 zoektermen waarbij de combinatie 'Avondmaal tucht' de meest resultaten geeft. Bij 'Avondmaal' zijn de synoniemen 'Eucharistie' en 'Communie' gebruikt.
De aangepaste zoektermen worden als volgt getoond 'Avondmaal (Eucharistie Communie) tucht gereformeerd'.

Weggelaten zoektermen worden doorgestreept weergegeven. Toegevoegde synoniemen staan tussen (). Spellingsvarianten en verwante termen worden niet weergegeven bij de gebruikte zoektermen. Ze zijn wel van invloed op de zoekresultaten.

Geavanveerd zoeken

Zoekregels

Met behulp van één of meerdere zoekregels kan een zoekopdracht worden samengesteld. Een zoekregel bestaat uit.

  • Zoekoperator (EN, OF, EN NIET). Ontbreekt op de eerste regel.
  • Zoeksleutel. Er kan worden gezocht op de bibliografische gegevens titel, auteur, tijdschrift en jaar. En op de indexen sleutelwoord, categorie, bijbelboek en bijbellocatie.
  • Zoekrelatie. Geeft relatie aan tussen Zoeksleutel en Zoekwaarde.
  • Zoekwaarde. Waarde waarop gezocht wordt.

Met behulp van de knoppen + en – kan een zoekregel worden toegevoegd of verwijderd.

De zoekactie wordt gestart door in het veld van de Zoekwaarde bij Titel of Auteur de enterknop in de drukken. Of door op de knop zoeken te klikken.

Zoeken op titel

Bij zoeken op Titel kunnen meerdere zoektermen worden gebruikt. Gezocht wordt naar artikelen waar alle zoektermen in de titel voorkomen. De volgorde en plaats van de zoektermen binnen de titel is daarbij niet van belang.
Zoeken op "God aanbidden" vindt een artikel met de titel "Houding om God te aanbidden".
Er kan ook gezocht worden op een frase, waarbij de woorden wel in de aangegeven volgorde moeten voorkomen in de titel. Een frase wordt omsloten door een apostrof ('). Zoeken op 'God aanbidden' vindt niet het hiervoor genoemde artikel. Maar wel een artikel met de titel "Hoe moeten wij God aanbidden".

Alleen online beschikbare artikelen

Met behulp van een vinkje kan worden aangegeven dat alleen gezocht moet worden op artikelen waarvan de inhoud beschikbaar is op internet. Zie verder bij Zoekresultaten.

Zoekresultaten

Per zoekresultaat wordt een logo van het tijdschrift getoond. Door op dit logo te klikken wordt een pagina getoond met informatie over het tijdschrift. Waaronder de vindplaatsen van de papieren versie van het tijdschrift, de uitgeverij, bibliotheken, etc.
Naast het logo wordt de titel getoond. Daaronder de auteur, details van het betreffende tijdschriftnummer en de indexen waarin het artikel voorkomt.
Indien de inhoud van het betreffende artikel op internet beschikbaar is, wordt een link naar de betreffende webpagina getoond. De inhoud van het artikel wordt in een nieuw venster in de browser getoond. Dat geldt ook voor artikelen die achter een betaalmuur beschikbaar zijn.

Feedback

Feedback op zoekresultaten wordt bijzonder op prijs gesteld! U helpt daarmee de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

Rechts van de titel wordt een Feedback icoon getoond. Door hier op te klikken kan de gebruiker een opmerking of een suggestie versturen over het betreffende artikel. De opmerking heeft betrekking op de getoonde gegevens, bijvoorbeeld een typefout in de titel of het ontbreken van een sleutelwoord of bijbelocatie, of een niet werkende link naar de inhoud van een artikel.

Feedback is niet bedoeld om commentaar te leveren op de inhoud van het artikel of voor algemene opmerkingen over de website. Die laatste zijn welkom en kunnen via het Contactformulier worden doorgegeven.

Zoekactie onthouden

Een zoekactie kan worden onthouden door het webadres (url) als bladwijzer op te slaan in uw browser. Indien de opgeslagen bladwijzer wordt geopend, stelt de zoekmachine de gekozen zoektermen en zoekregels opnieuw in. De zoekresultaten kunnen anders zijn omdat de gegevens in de database gewijzigd kunnen zijn.