Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Evangelisch College aanvaardt als eigenaar van www.theologischetijdschriften.nl geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het up to date zijn van de op deze website aangeboden informatie.

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Het Evangelisch College is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrecht

De gegevens in onze database betreft bibliografische metadata van tijdschriftartikelen. Bibliografische metadata zijn korte feitelijke gegevens over een artikel (titel, auteur, naam tijdschrift, jaar, jaargang en nummer en paginanummers). Bibliografische metadata zijn vrij van auteursrechten.

Niet-bibliografische metadata (zoals samenvattingen) worden alleen in de database opgenomen na toestemming van de uitgever van het betreffende tijdschrift.

Het Evangelisch College respecteert het auteursrecht en gaat met grote zorgvuldigheid met de gegevens om. Bent u echter van mening dat het auteursrecht wordt geschonden, neem dan contact met ons op via het Contactformulier.

Databankenrecht

De bibliografische gegevens zijn verrijkt met registers op sleutelwoorden, categorie├źn, Bijbelboeken en Bijbelpassages. Daardoor ontstaat toegevoegde waarde. Volgens de Nederlandse Databankenwet is het intellectueel eigendom van databanken beschermd. Het is derhalve niet toegestaan een (gedeeltelijke) kopie te maken van de database van de Index voor Nederlandse Theologische Tijdschriften.